Hỏi đáp

Nếu Quý khách có những vấn đề về sức khỏe cần được tư vấn và hỗ trợ, vui lòng gửi câu hỏi đến Bác sỹ của chúng tôi. Mọi thắc mắc của bạn sẽ được các Bác sĩ có chuyên môn giỏi và kiến thức y khoa sâu rộng giải đáp trong thời gian sớm nhất.

Gửi câu hỏi

Câu hỏi thường gặp

Tại đây bạn có thể tham khảo các câu trả lời cho những câu hỏi được nhiều người quan tâm nhất
Bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên y tế làm việc tại các Trung tâm y tế dự phòng, Trung tâm phòng chống mù lòa, bệnh xã hội,...nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 18 Luật Khám bệnh, chữa bệnh thì được cấp chứng chỉ hành nghề.
Điều 26 Luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định thẩm quyền cấp, cấp lại và thu hồi chứng chỉ hành nghề như sau: 1. Bộ trưởng Bộ Y tế cấp, cấp lại và thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với những người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế; người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc các Bộ khác trừ Bộ Quốc phòng. 2. Giám đốc Sở Y tế cấp, cấp lại và thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn quản lý của Sở. 3. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc cấp, cấp lại và thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý.
Khoản 3 Điều 1 của Thông tư 41/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 (sau đây gọi tắt là Thông tư 41/2015) quy định về Thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh để cấp chứng chỉ hành nghề là thời gian người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh liên tục sau khi được cấp văn bằng chuyên môn (xác định từ thời điểm ký kết hợp đồng lao động hoặc có quyết định tuyển dụng bao gồm cả thời gian thử việc được ghi trong Hợp đồng lao động, quyết định tuyển dụng hoặc ký kết hợp đồng thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh) đến ngày đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, bao gồm cả thời gian học sau đại học (bác sĩ nội trú, chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II) theo đúng chuyên khoa mà người đó đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.